Arauak

Kategoriak eta pisuak

 • Hainbat kategoria daude:
  • Belarra / Goma
  • Gizonezkoak / Emakumezkoak
  • Senior (18 urtetik aurrera) / Junior (15-18 urte)
 • Lehiaketetan taldeak pisuaren arabera sailkatzen dira (480 kiloraino, 520 kiloraino, 560 kiloraino, 600 kiloraino...)

Taldeak

 • Taldeak 8 jokalariz osatuak egongo dira eta jokalari batek min hartuz gero gainontzeko 7 jokalariek lehian jarrai dezakete (ez da kopuru txikiagorik onartuko).
 • Talde bakoitzak entrenatzaile eta botileroa izan ditzake.

Materiala eta jantziak

 • Goman aritzeko, kiroldegietan erabiltzen diren oinetakoak erabiliko dira: aldiz, belarretan aritzeko, oinetako bereziak erabiliko dira (inongo gehigarririk gabe).
 • Gerrikoa eramatekotan arroparen gainean jarriko da. Jantzi babesgarriak erabili daitezke kirol-arroparen azpitik.
 • Erretxina eskuetan bakarrik eman daiteke, beti ere soka bati eusteko.

Soka

 • Soka 33,5 metro luze izango da gutxienez. Zirkunferentzia 10-12,5 zentimetro artekoa izango da. Sokak ez du korapilorik ez eskuetarako heldulekurik izan behar.
 • Sokari 3 koloreko 5 zinta jarriko zaizkio.
  • bat erdian
  • bi zinta erdikotik 4 metrora (belarretan) edo 2 metrora (goman)
  • bi zinta erdikotik 5 metrora (belarretan) edo 2,5 metrora (goman)

Lurreko markak

 • Lurrean 2 metroko tartea izango duten 3 lerro paralelo margotuko dira.

Teknikaren arauak

 • Soka luzatu eta erdiko marka lurreko erdiko marraren gainean jarriko da.
 • Jokalariak era klasikoan eutsi behar dio sokari: esku-azpiak gorantz jarrita, soka beso azpitik pasaz eta besoak luzatuz. Oinak belaunen aurretik jarriko dira.
 • Lehenengo jokalariak azken markatik 30 zentimetrora eutsiko dio sokari. Azken jokalariak (atzelari deitua) era klasikoan eutsiko dio sokari: soka bizkarretik gurutzatuz, sorbalda gainetik aurrealdera pasaz eta besapetik atzerantz eramanaz.

Arauak haustea

 • Esertzea: lurrean nahita esertzea edo irristatu ondoren ez itzultzea zuzenean tiratzeko jarrerara.
 • Zorua euskarritzat erabiltzea: lurra hankak ez diren gorputzeko beste edozein atalekin ukitzea.
 • Heltzea: sokari era klasikoa ez den beste edozein eratara eustea.
 • Eskoratzea: soka besapetik ez pasatzea.
 • Jarrera: hanka gainean edo beste edozein atalen gainean esertzea edo hanka belaunak baino aurreratuago ez izatea.
 • Sokan gora igotzea: soka eskuetan barrena pasatzea.
 • Arraunean egitea: zoruan behin eta berriz esertzea eta era berean oinak atzera mugitzea.
 • Aingura / Atzelariaren jarrera: atzelariaren jarrera ezarritakoa ez izatea.
 • Botileroa: botileroak taldearekin hitz egitea hauek tiratzen ari diren bitartean.
 • Hankari heldulekua bilatzea: soka tiratu aurretik lurrean edozein marka egitea.
 • Alde batera joatea: goma gainean aritzea, joko-eremutik irtetea.

Agindu eta seinaleak

 • Taldea, prest zaudete?
 • Hartu soka
 • Tinko
 • Soka erdira
 • Prest
 • Tira
 • Irabazlea iragarri
 • Joko zelaiko aldea aldatu
 • Baliogabeko tiraldia
 • Lehenbiziko falta
 • Bigarren falta
 

Lehiaketa

 • Norgehiagoka bakoitza bi tiralditan banatzen da.
 • Talde bakoitzak, arauak hautsiz gero, bi abisu jasoko ditu tiraldi bakoitzean kanporatua izan aurretik.
 • Txanpona airera botaz erabakiko du talde bakoitzak joko-eremuaren zein aldetan hasi. Lehen tiraldiaren ondoren, taldeak lekuz aldatuko dira.
 • Tiraldia irabazteko bi aukera daude:
  • Epaileak bi taldeetako bat kaleratzea.
  • Sokaren ertzeko markaren batek lurreko erdiko marra gainditzea (belarretan) edo sokaren ertzeko markak lurreko beste aldeko marra gainditzea (goman).
 • Puntuaketa
  • Bi tiraldietan nagusitzen den taldeak 3 puntu irabaziko ditu, besteak ordea 0 puntu.
  • Taldeek, tiraldi bana irabaziz gero, 1 puntu irabaziko dute.
 

Honako lizentzia hauek babestua: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License